Reklamacje prosimy przesyłać mailowo na adres hurt@greenport24.pl z podaniem numeru faktury i NIP klienta.

Proszę zawsze sprawdzać zawartość przesyłki przed pokwitowaniem jej odbioru. Składając podpis na dokumencie przewozowym automatycznie kwitujecie Państwo odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym.

Złożenie reklamacji jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie PROTOKOŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI, którego kopię należy niezwłocznie dostarczyć do naszej firmy. Może być skan protokołu przesłany e-mailem.

Reklamacje przyjmujemy do 7 dni od odbioru przesyłki.

Każda paczka jest dwukrotnie sprawdzana przed wysyłką.

Jakiekolwiek braki w zamówieniu prosimy kierować do nas droga mailową lub telefoniczną w ciągu 7 dni od daty wysłania paczki.

Nie możemy również brać pełnej odpowiedzialności za uszkodzenia paczek podczas transportu. Jeśli takie zdarzenie ma miejsce, a Państwa paczka jest uszkodzona lub otwarta prosimy każdorazowo w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 dni od daty wysłania paczki.

Reklamacje nie potwierdzone przez firmę kurierską lub pocztę

czyli brakiem protokołu uszkodzenia towaru nie będą rozpatrywane.