SYSTEM RABATOWY  GREEN PORT

Doceniamy zaangażowanie naszych klientów, dlatego wprowadziliśmy przejrzysty system rabatowy.

JAK TO DZIAŁA?

W zależności od obrotów w miesiącu bieżącym, przydzielamy rabaty na zakupy w miesięcy następnym. Za zakupy na kwotę netto:

*Dotychczas przypisane rabaty nie łączą się z innymi promocjami

*Rabaty są uzależnione od terminowych płatności

*Rabaty naliczane są od kwot netto

*Rabaty naliczane są automatycznie od wystawionych faktur ostatniego dnia miesiąca, nie zrealizowane zamówienia wchodzą do systemu rabatowego w kolejnym miesiącu. Prosimy o składanie zamówień z jedno-dniowym wyprzedzeniem