Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Green Port”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1.     Organizatorem konkursu „Konkurs Green Port” (dalej: Konkurs”) jest Green Port Team sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Matuszewskiej 20, NIP:524-276-03-90, zwana dalej „Organizatorem”.

2.     Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.     Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

4.     Celem Konkursu jest promocja prowadzonej przez Organizatora Hurtowni Green Port 24.

5.     Konkurs trwa od dnia 5 października 2018 r. do dnia 14 października 2015 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

1.  W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pokrewną do działalności prowadzonej przez Organizatora, polegająca na odsprzedaży produktów z oferty Organizatora, które są osobami pełnoletnimi.

2.     Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

3.     Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

 

  • Polubić stronę Organizatora na Facebooku Green Port Natura i Zdrowie  oraz stronę na Facebooku organizatora Targów Natura Food w Łodzi NATURA FOOD oraz beECO.
  • W terminie trwania konkursu odpowiedzieć na pytanie konkursowe pod postem na danym fanpagu  „Jaki rodzaj produktów naturalnych Twoi klienci kupują najczęściej?” lub
  • Odpowiedzieć na pytanie konkursowe pisemnie na kuponie konkursowym dostępnym na Targach Natura Food Be Eco w dniach 12-14 października na stoisku Organizatora.
  • Każdy z uczestników konkursu może udzielić odpowiedzi wyłącznie jednorazowo.

 

§3 [NAGRODY]

1.     W Konkursie przyznanych zostanie 6 następujących nagród (dalej: „Nagrody”):

2.     8% rabat dla 3 zwycięzców konkursu na jednorazowe zakupy w hurtowni greenport24.pl do wykorzystania do dnia 31 listopada 2018 roku.

3.     3 nagrody niespodzianki w postaci produktów oferowanych przez Organizatora

4.     Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na Nagrodę innego rodzaju.  

5.     Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

6.     Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.


 §4 [ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

1.     Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 października o g. 15:00, przez Jury powołane przez Organizatora, która wybierze najciekawsze jej zdaniem odpowiedzi.

2.     Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w indywidualnych wiadomościach wysłanych na Messenger lub na podany na kuponie konkursowym adres e-mail, dnia 15 października 2018 roku.

3.     Przed wręczeniem Nagród Zwycięzcy są zobowiązani do wysłania Organizatorowi numeru NIP do potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z §2 pkt 1

 4.     W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 

Profesjonalna platforma sklepowa SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie